Hoe zit de asielprocedure in elkaar

De asielprocedure in Nederland is een belangrijk en veelbesproken onderwerp. Elk jaar komen er duizenden mensen naar Nederland om asiel aan te vragen. Zij hopen hier een veilig en beter leven te kunnen leiden. De asielprocedure in Nederland is bedoeld om te beoordelen of een asielzoeker echt een politiek vluchteling is en of hij of zij in Nederland veilig is.

De asielprocedure begint bij het aanmeldcentrum, zoals het COA in Ter Apel. Hier worden asielzoekers geregistreerd en krijgen ze informatie over de verdere procedure. Vervolgens worden ze doorgestuurd naar een opvanglocatie, zoals een azc (asielzoekerscentrum) of een opvanglocatie bij een gastgezin.

Na de registratie start de formele asielprocedure. De asielzoeker moet zijn verhaal doen aan een IND-medewerker (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Dit gebeurt tijdens een zogeheten gehoor. De IND-medewerker neemt hierbij de asielaanvraag in behandeling en beoordeelt of de asielzoeker een politiek vluchteling is.

De asielprocedure duurt gemiddeld 6 maanden, maar kan in sommige gevallen veel langer duren. Dit is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en de beschikbaarheid van informatie over het land van herkomst van de asielzoeker. Asielzoekers krijgen tijdens de procedure geen verblijfsvergunning en mogen niet werken.

Als de aanvraag wordt afgewezen, kan de asielzoeker in beroep gaan bij de Rechtbank. Indien het beroep ook afgewezen wordt, kan er een verzoek worden gedaan om opnieuw te worden gehoord. Dit gebeurt bij de Commissie voor de Beoordeling van Asielverzoeken (CBV).