2014

Meeste asielzoekers in 2014 uit Syrië

In 2014 kwamen, net als in 2013, de meeste asielzoekers uit Syrië. In totaal zijn er 8748 eerste asielaanvragen binnen gekomen voor Nederland. Vorig jaar waren dit nog 2232 asielaanvragen. Op nummer twee staat Eritrea met 3833 asielaanvragen en op nummer drie Irak met 616 aanvragen. Vorig jaar stond Somalië nog op de tweede plaats met 965 aanvragen maar dit aantal is inmiddels gezakt naar 349 aanvragen. Top 10 meeste